7A
Astrid van Engelenburg, Sandy Hoff

Op deze pagina stellen de leerkrachten van groep 7A zich aan u voor.

Wij zijn Sandy Hoff en Astrid van Engelenburg. Wij werken al een aantal jaren samen in de bovenbouw en hebben daar heel veel plezier in. Dit jaar zijn wij blij met een hele gezellige groep 7. Astrid staat op maandag en dinsdag voor de klas en Sandy op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op woensdag- en donderdagmorgen begeleidt Astrid de kinderen van de Peperclub en Sandy is naast groepsleerkracht ook de bovenbouwcoördinator.
 
Groep 7 is een heel leuk, maar ook spannend jaar. We leren veel nieuwe dingen en kijken aan het eind van het schooljaar al vooruit naar het voortgezet onderwijs.
We starten dit jaar met een nieuwe methode voor spelling en voor taal. Dat zal in het begin nog best even wennen zijn voor de kinderen, maar ook voor ons. Nieuwe termen, meer focus op woordenschat. Nieuw voor groep 7 is ook de werkwoordspelling. Met elkaar zullen we snel genoeg onze weg hierin weten te vinden, daar zijn we van overtuigd.
We gaan dit jaar ook veel leuk dingen doen, zowel binnen als buiten de klas. Zo gaan we op diverse leuke excursies, besteden we veel tijd aan creatieve vakken, gaan we debatteren en koken. We zullen dit jaar ook met Eigen Werk gaan starten.  We willen dat de kinderen extra werken aan de vakken die ze lastig vinden en minder tijd besteden aan zaken die ze al aardig onder de knie hebben. Eigen werk houdt in dat iedereen z’n eigen werkzaamheden heeft in de klas. Sommige kinderen kunnen met verschillende vakken compacten en houden daarom tijd over om bijvoorbeeld een werkstuk te maken. Anderen zullen meer tijd gaan besteden aan de vakken waar ze moeite mee hebben. En natuurlijk zijn er nog veel momenten waarbij we samenwerken of gezamenlijk een les volgen. We hebben een heerlijk  jaar voor de boeg en we hebben er zin in!
Sandy en Astrid

   

Juf Astrid en juf Sandy