Bouwstenen


We hebben een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit dit pedagogische klimaat willen we
bewerkstelligen dat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We willen dit bereiken door een goed leerstofaanbod aan te bieden. Toch zijn er meerdere activiteiten die ervoor zorgen dat kinderen zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld door met elkaar op excursie te gaan, deel te nemen aan sportieve activiteiten en ons te verdiepen in creatieve en culturele onderwerpen.

Onze school is een openbare school. Een openbare school staat open voor kinderen van alle levensbeschouwelijke richtingen en gaat daar respectvol mee om. Wij vertrouwen erop dat dit respect wederzijds is. In onze dagelijkse praktijk wordt er aandacht besteed aan levensbeschouwing. Wij verwachten dat de kinderen, ouders en leerkrachten elkaar met respect tegemoet treden op een positieve en stimulerende wijze. Een goed contact tussen ouders en school creëert ruimte voor het bespreken van nieuwe ideeën en het goed omgaan met problemen. Wij staan open voor ieder die denkt zich thuis te voelen op onze school.

Het onderwijs op de Jan Hekmanschool kent een aantal bouwstenen: