Peperclub


Sinds 2011 heeft de Jan Hekmanschool haar eigen plusklas, de Peperclub. Astrid van Engelenburg is de leerkracht van de plusplas. Astrid begeleidt kinderen van groep 5 tot en met 8 op de woensdag- of donderdagochtend buiten hun eigen klas.

De peperclub werkt in blokken van ongeveer 10-12 weken. In deze periode werken de kinderen onder andere aan verdieping van leerstof en werken ze aan een project. Het belangrijkste doel is om de kinderen te leren “leren”.
Bij de projecten worden de kinderen uitgedaagd een onderwerp te kiezen waarbij ze een stapje verder komen in hun ontwikkeling. Werkt een kind graag achter de computer, dan is de kans groot dat het al veel kan op het digitale vlak. Een project waarbij dan een andere vaardigheid vereist wordt, biedt dan vaak de uitdaging.  Er wordt gewerkt met projecten uit de Pittige Plustorens, maar we kijken ook verder en kiezen soms projecten waarbij we de informatie zelf moeten verzamelen. Bij alle opdrachten wordt gewerkt met een registratieformulier, zodat de kinderen hun projecten leren plannen. Aan het eind van een blok presenteren de leerlingen hun project aan elkaar en aan hun eigen klasgenoten.