Taal en schrijven


Taal staat in ons onderwijs centraal. In de groepen 1/2 trachten we door allerlei spelvormen en activiteiten de woordenschat te vergroten en de taal verder te ontwikkelen. In elke groep is een taalleeshoek en op de gang hebben we een lees/schrijfhoek ingericht waar kinderen in kleine groepjes gericht aan het taalonderwijs werken. 

Voor het voorbereidend schrijfonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Zwart-Wit. Er is ook aandacht voor creatief schrijven en het blokschrift.

In groep 3 wordt de taalontwikkeling verder ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van de methode  Veilig leren lezen. De computer en het digibord worden actief ingezet en kan er volop gedifferentieërd worden zodat ieder kind de leesstof op zijn of haar niveau krijgt aangeboden. Daarnaast gebruiken wij de taalmethode Staal.
Staal doet precies wat de naam belooft. De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan!

Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

Voor begrijpend lezen gebruiken we een aparte methode, Nieuwsbegrip en Tekstverwerken. In schooljaar 2017-2018 gaan wij Nieuwsbegrip XL gebruiken.