Vanuit ons hart begeleiden wij onze leerlingen.
Door een breed aanbod ontwikkelen onze leerlingen
creatieve, sociale en cognitieve vaardigheden en bereiden wij hen voor op de toekomst!

Onze kernwaarden zijn creativiteit, burgerschapsvorming en cognitie.
 

Creativiteit

Op de Jan Hekmanschool streven wij ernaar om binnen reguliere lessen opdrachten op een creatieve manier te verwerken. In ons lesrooster zijn een aantal subvakken opgenomen zoals drama en muziek. In alle groepen hebben wij een doorgaande lijn op het gebied van cultuureducatie. Door leerlingen kennis te laten maken met kunst, erfgoed en media krijgt cultuureducatie bij ons op school vorm. Jaarlijks bezoeken alle leerlingen culturele instellingen of komen externe aanbieders lessen geven of voorstellingen verzorgen. Ook in ons naschoolse aanbod kunt u deze kernwaarde terugvinden.

Burgerschapsvorming

Op de Jan Hekmanschool staan wij voor de sociale ontwikkeling van leerlingen waarbij zij leren samen te werken. Wij zien het als een belangrijke taak om leerlingen hun eigen talenten te laten ontdekken, te leren zich te verbinden met hun eigen omgeving en zich te ontwikkelen als een sociaal mens. Wij leren leerlingen inzicht te krijgen in sociale situaties. Middels de Vreedzame Schoolstreven we ernaar om op een positieve en zorgzame manier met elkaar en onze omgeving om te gaan, democratische beslissingen te nemen en constructief conflicten op te lossen. We staan open voor verschillen tussen mensen.

Cognitie

Ons uitgangspunt is dat door een stimulerend en resultaatgerichte onderwijsaanbod de cognitieve opbrengsten van onze leerlingen wordt bevorderd. Wij overwegen zorgvuldig welke nieuwe inzichten wij omarmen ter verbetering van ons onderwijs. Wij hebben op school onze eigen Peperclub waarbinnen wij op vaste momenten begaafde leerlingen begeleiden. Het belangrijkste doel is om leerlingen te 'leren leren'. Cooperatief of samenwerkend leren vindt u terug in onze lessen waarbij wij tegemoet komen aan verschillende leerstijlen van leerlingen.