Betaling schoolreisje/kamp/vrijwillige ouderbijdrage
Op deze pagina bieden wij u de mogelijkheid om uw bijdrage over te maken voor het schoolreisje van uw kind(eren), kamp en uw vrijwillige ouderbijdrage. Mede dankzij uw bijdrage is de ouderraad in staat om veel leuke activiteiten te organiseren. Wat denkt u van de spelletjesavonden op school, het sinterklaasfeest en de kerstactiviteiten? Zonder uw steun zou dat allemaal niet mogelijk zijn.