Intern begeleiders


Joyce Oosterbeek en Jet van Es zijn samen de intern begeleiders van de Jan Hekmanschool. 
We ondersteunen de leerkrachten in hun werk op het gebied van de leerlingenzorg. Dit is zowel op het cognitieve- als op het sociaal-emotionele vlak. We praten veel met ouders als partners. Daarnaast onderhouden we contact met instanties zoals onder andere: Onderwijs Advies, Amstelrondespecialisten, Schoolmaatschappelijk werk, gemeente , het vervolgonderwijs, logopedist, schoolarts en JeugdRiagg. Ons werk is veelzijdig en communicatie is hierbij speerpunt nummer één. 
We willen dat de  lijntjes kort zijn. Dus wanneer leerkrachten en/of ouders zich zorgen maken over hun kind, hopen wij dat zij ons snel weten te vinden! Samenwerking in het vinden van oplossingen is cruciaal. 
Ons devies is: denken in “DIM” (denken in mogelijkheden)  en niet in “DIP” (denken in problemen)! Zij zijn bereikbaar via 020 496 34 76.


                                                                                 
                                                                                         Joyce Oosterbeek                  Jet van Es