De Ouderraad


De Ouderraad is het bestuur van de Oudervereniging van de Jan Hekmanschool. Elke ouder/verzorger van een kind op de Jan hekmanschool is automatisch lid van de Oudervereniging. De Ouderraad (OR) bevordert de samenwerking tussen school en ouders en is ondersteunend en praktisch actief.
De OR is er voor en door de ouders/verzorgers van kinderen, maar bovenal voor de kinderen zelf. De OR organiseert, coördineert, faciliteert en/of betaalt diverse activiteiten op de Jan Hekmanschool, zoals de Sinterklaasviering, Kerstviering, Slotspeelavond, Avond Vierdaagse, schoolvoetbal, verkeersexamens en andere buitenschoolse activiteiten. Hiervoor hebben we verschillende commissies die de praktische organisatie verzorgen. Dit alles in samenwerking met het team van school (directie en leraren) en hulpouders. Naast bovengenoemde taken kan de OR signalen van u en/of de kinderen inbrengen bij de medezeggenschapsraad en de directie van school.
De OR vergadert zes maal per jaar en organiseert tweemaal per jaar een ouderavond voor alle leden van de oudervereniging (u dus!). Dan bespreken we onderwerpen die leven bij u en/of het team van school en worden de begroting en het financiële verslag vastgesteld.
Hieronder ziet u de samenstelling van onze O.R. 

De leden van de OR zijn regelmatig op school aanwezig. Heeft u goede ideeën, opmerkingen of suggesties? Mail dit naar or@janhekmanschool.nl.  

Het reglement van de OR kunt u hier downloaden.

Ook heeft de OR een facebookpagina. Meld je nu aan via facebook..

De ouderraad heeft haar eigen rekeningnummer.
NL78INGB0002834217 t.n.v. Jan Hekman Oudervereniging