6A
Marc van Lammeren, Danielle Nijhout

Op deze pagina stellen de leerkrachten van groep 6A zich aan u voor.

Wij zijn Danielle Nijhout en Marc van Lammeren en wij staan dit jaar voor groep 6a. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat Marc voor de klas en op dinsdag Danielle. Wij hopen dat et een leuk, gezellig en leerzaam jaar gaat worden.

In groep 6 komen alle vakken weer aan bod die ook in groep 5 aan bod kwamen, zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Met taal en spelling gaan wij met een nieuwe methode, Staal, werken.
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek staan ook weer op het programma. Hier gaan de kinderen niet altijd een afsluitende toets over maken, maar daarvoor in de plaats gaan zij aan een creatieve, extra opdracht werken waarvoor zij een beoordeling zullen krijgen. Hierbij gaan wij een beroep doen op hun creativiteit, probleem oplossend vermogen en samenwerking.
Op samenwerking en creativiteit zullen wij dit jaar vaker een beroep doen. Samenwerkend leren zal bij alle vakken wel naar voren komen. Natuurlijk is het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen werken, maar samen ben je tot veel meer in staat. Ook creativiteit staat iedere week op het programma. Dit jaar zullen de kinderen veel verschillende opdrachten krijgen waar allerlei technieken worden gebruikt. Nieuw dit schooljaar is de creatieve-middag.

Het nieuws op deze groepspagina zal bijgehouden worden door de kinderen zelf met de daarbij behorende foto's natuurlijk.
 

Juf Danielle en meester Marc