5B
Jade Buis, Ester Crouse

Op deze pagina stellen de leerkrachten van groep 5B zich aan u voor.

Wij zijn juf Jade en juf Ester. Wij zijn beiden 9 jaar werkzaam op de Jan Hekman school.
Juf Ester is begonnen in de bovenbouw en juf Jade in de onderbouw en nu werken wij gezellig samen in de middenbouw groep 5.
Wij hebben een heerlijke vakantie gehad en veel zin om weer te beginnen met groep 5!
 
Op pagina zullen wij samen met de kinderen na iedere vakantie een update plaatsen.

Lieve groetjes juf Ester en juf Jade

Wat gaan we dit jaar doen in groep 5?

In groep 5 beginnen we voor het eerst met zaakvakken.
- Geschiedenis, aardrijkkunde, topografie en natuniek zijn de vakken die er dit jaar bijkomen.
- Voor rekenen gaan we verder met de tafels van 1t/m 10, automatiseren optellen en aftrekken tot 100, oriënteren met de getallen tot en met 1000, geld, tijd, meten en meetkunde.
 - Voor taal en spelling beginnen we dit jaar met een nieuwe methode Staal.
 

 Belangrijke data:

  • 8 september 2016 leven in de sloot
  • 15 september 2016 schoolreisje Archeon
  • In september is ook de informatieavond, datum volgt nog
  • 5 oktober 2016 start Kinderboekenweek
  • 12 oktober 2016 voorleesontbijt
  • 17 oktober 2016 start herfstvakantie

 


juf Ester en juf Jade