Bewegingsonderwijs


Het bewegingsonderwijs maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. Dit houdt in dat er binnen het bewegingsonderwijs zowel aan de motorische als aan de sociale emotionele ontwikkeling gewerkt wordt.

De doelstellingen van het vak bewegingsonderwijs zijn:

Op de Jan Hekmanschool geven de leerkrachten uit de groepen 1/2 zelf bewegingsonderwijs. Dit doen zij in de speelzaal en wanneer mogelijk in de gymzaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Tijdens de lessen wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. In de spelles wordt er les gegeven via de leerlijnen van Van Gelder en Stroes.
Vanuit het aanbod bewegingsonderwijs zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.
 
Kerndoelen
Het gymnastiekrooster wordt ieder jaar aangepast en vindt u in de menubalk onder het kopje ouders/gymrooster.