CultuureducatieOp de Jan Hekmanschool willen we de leerlingen iets meer geven dan alleen cognitieve vaardigheden op het gebied van lezen, taal en rekenen, al is dat natuurlijk de basis. We streven er naar de leerlingen met een breed aanbod van culturele activiteiten in aanraking te laten komen.

Voor muziek, tekenen en handvaardigheid worden eveneens methodes gebruikt. Wij gebruiken de methode Moet je doen. Een methode voor drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. De school beschikt over muziekinstrumenten die in de les kunnen worden gebruikt. Tijdens de schoolvoorstel­lingen kunnen de leerlingen door het jaar heen hun vaardigheden op het gebied van muzikale en dramatische vorming aan elkaar presenteren.

Voor het natuuronderwijs zijn er door de NME (natuur en milieu educatie) ontdekkisten ontwikkeld en worden er enkele keren per jaar themakisten besteld. Voorbeelden hiervan zijn de bijenkist en de vlinderkast.

Daarnaast hebben wij een leerkracht opgeleid als Interne Cultuurcoordinator. Samen met de directie van school wordt er voor iedere groep een menu samengesteld van uitjes en excursies op het gebied van kunst en cultuur in de omgeving van Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. U kunt daarbij denken aan een bezoek aan Kinderboerderij Elsenhove, het Concertgebouw, de Hermitage, de Klankspeeltuin, het Joods Historische Museum en het Anna Frank Huis etc.  

Sinds drie jaar heeft de Jan Hekmanschool haar eigen leerorkest. De groepen 5 en 6 krijgen ieder een half jaar lang iedere week muziekles onder lestijd. Kinderen leren een instrument te bespelen om vervolgens met elkaar een orkest te vormen. Dit is alles onder de begeleiding van ervaren muziekdocenten van het muziekcollectief.