De Vreedzame School


Voor de sociaal-emotionele vorming van het kind is een duidelijke plaats ingeruimd in het onderwijsprogramma. Via kringgesprekken, maar ook via gerichte lessen uit een methode op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling beste­den we daar aandacht aan. Het programma de Vreedzame School is een programma waarbij de leerlingen sociale vaardigheden oefenen. Daarbij komen thema’s aan de orde als: omgaan met conflicten, we horen bij elkaar, afscheid nemen, de zin van regels, omgangsvormen, etc. Op deze wijze proberen we met gerichte projecten voor alle leerlingen een veilig en warm schoolklimaat te scheppen. Klassenregels worden met de leerlingen samen opgesteld, zodat zij ook de zin van de regels begrijpen en zich medeverantwoordelijk voelen.  In de school hangen op twee plekken onze kapstokregels.

Onze kapstokregels zijn:

Binnen de Vreedzame School leiden wij leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 op om als mediator op te treden bij conflicten tussen kinderen. Iedere week zijn er twee leerlingen beschikbaar die kinderen leren hoe zij conflicten op kunnen lossen. Deze leerlingen zijn door hun klasgenoten gekozen en komen regelmatig bijeen om te bespreken wat er goed gaat en welke vrage zij nog hebben. Neemt u gerust eens een kijkje op ons prikbord in de centrale hal waar u foto's terug kunt vinden van onze mediatoren.Wilt u meer lezen over de Vreedzame School? Neem gerust een kijkje op de website: www.vreedzameschool.nl