Wereldkennis


Met de wereldorienterende vakken worden de vakken, aardrijkskunde (methode Geobas), geschiedenis (methode Brandaan), Engels (methode Groove me), natuur en techniek (methode Natuniek) bedoeld.

In de groepen 1 t/m 4 wordt vooral thematisch gewerkt en worden de begrippen en vaardigheden niet in aparte vakgebieden aangeboden en aangeleerd. Vanaf groep 5 werken we met methodes. De methodes worden gekozen op basis van een aantal criteria, onder andere:


De wereldoriënterende vakken zijn onontbeerlijk. Ze helpen de kinderen zich een beeld te vormen van de wereld en de tijd waarin wij leven. De horizon wordt steeds ruimer. Bij de jongere kinderen blijven we dicht bij huis en in onze tijd; hoe ouder de kinderen worden, hoe breder het blikveld wordt. Waar mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit en zijn de excursies afgestemd op de lesstof.

Bij het maken van werkstukken leren de kinderen omgaan met informatiebronnen. Moderne media krijgen hier een steeds duidelijkere plek. 

Bij de voorbereiding en keuze van lessen en thema’s gebruiken we verschillende verhalen, boeken, films en we kijken we naar  afleveringen van SchoolTV.

In schooljaar 2017-2018 gaan wij onderzoeken welke integratieve lesmethode goed bij ons past. Wij maken dan niet langer gebruik van verschillende methodes maar kiezen voor een methode die schoolbreed de leerlingen alle facetten van wereldverkenning bijbrengt.