Rekenen en Wiskunde


De ontwikkeling van de rekenvaardigheid start al in de groepen 1/2 en dan vooral spelenderwijs. Met behulp van de methode "Schatkist"  worden tal van situaties gecreëerd, waarbij getallen en getalbegrip, maar ook meten, tijd en wegen aan de orde komen. 

Vanaf groep 3 werken we met de rekenmethode ‘Wereld in getallen’. Het is een moderne methode, die uitgaat van de principes van het realistisch rekenen. Een goede begripsvorming is van groot belang voor het kunnen oplossen van wiskundige problemen. 

Deze methode staat borg voor degelijk rekenonderwijs met aandacht voor alle aspecten van het rekenen (hoofdrekenen, cijferen, rekenstrategieën, contextgebonden rekenen, enzovoort) en bevat veel oefenmateriaal. Uiteraard blijft het beheersen van optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen onmisbaar. De methode maakt gebruik van prima educatieve software.

Binnen de methode zijn voldoende mogelijkheden tot differentiatie. De vorderingen van de kinderen worden op geregelde tijdstippen getoetst met methodegebonden toetsen en CITO-toetsen.