Pestprotocol

Het pestprotocol van OBS Jan Hekman heeft tot doel pestgedrag te voorkomen en indien het zich voordoet er adequaat op te kunnen reageren.

Want:

  • wij willen dat de kinderen zich op de Jan Hekmanschool veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen;

  • wij willen elkaar aan kunnen spreken op regels en afspraken;

  • wij willen, door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, alle kinderen van onze school in de gelegenheid stellen met veel plezier naar school te gaan. 

 

Het pestprotocol is opgesteld door het team van de Jan Hekmanschool en is gelezen en ondertekend door de MR, OR en leerlingenraad van de school.
U kunt hier het pestprotocol downloaden.


 
Schorsings- en verwijderingsprotocol

Samen met Amstelwijs is het schorsings- en verwijderingsprotocol gemaakt. Hierin kunt u lezen welke stappen wij zetten wanneer 

er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij ernstig psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 
U kunt hier het schorings- en verwijderingsprotocol downloaden.
 


Informatieverstrekking aan ouder(s)

In de bijlage kunt u lezen hoe wij de informatieverstrekking aan u verzorgen. 
 
Privacyreglement leerlingen Amstelwijs

Iedere leerling van Amstelwijs, het bestuur van de Jan Hekmanschool, heeft recht op privacy. We hebben hier op bestuursniveau een document over opgesteld. U kunt hier lezen wat dit betekent voor uw kind.