Afspraken TSO


Om de leerlingen te kunnen verzekeren van een prettige lunchtijd zijn er afspraken gemaakt.

De overblijf vindt plaats tussen 11.30 en 13.00 uur. Omdat we niet allemaal tegelijk naar buiten kunnen, zijn er drie groepen gemaakt. 

Wanneer de bel om 13.00 uur luidt, ruimen de kinderen die op dat moment buiten spelen gezamenlijk het speelgoed op. De overblijfkrachten zetten het speelgoed in de berging.

Speelgoed dient gebruikt te worden waarvoor het is gemaakt. Een springtouw om te springen, een schep om zand mee te scheppen etc. Op de schoolpleinbanken wordt dus niet gelopen en de tafeltennistafel wordt niet als bank gebruikt.

Tijdens de overblijf wordt er alleen gebruik gemaakt van het speelgoed van de TSO. De kinderen mogen dan geen eigen speelgoed gebruiken. Knikkers zijn hierop de enige uitzondering.

Gebruik van mobiele telefoons is ook tijdens de overblijf niet toegestaan.

Indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat de leerlingen tijdens de overblijf niet naar buiten gaan, komt er in elke klas gedurende een half uur een overblijfkracht om de overblijf te begeleiden. De overblijfkracht zal dan in 2 verschillende klassen de overblijf begeleiden. De leerkracht bepaalt waar de kinderen mee mogen spelen. Er wordt tijdens de overblijf géén gebruik gemaakt van de computers en er wordt alleen in de lokalen gespeeld.

Kinderen die tussen de middag thuis eten, mogen niet voor 13.00 uur het schoolplein betreden. Leerlingen die via de hoofdingang de school in komen, kunnen tot 13.00 uur in de centrale hal wachten.