KlassenouderDe klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de  kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij  ouders betrokken zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het schrijven van concept brieven of e-mails bestemd voor de 
ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, enz.

Wij hebben er voor gekozen om in een aantal groepen van groep 1 t/m 5 één of meerdere klassenouders te kiezen. Zij zijn o.a. een aanspreekpunt voor nieuwe ouders en zij helpen de groepsleerkracht bij de organisatie van activiteiten in de klas. Echter met de komst van digiDuif en de inschrijvingsmogelijkheden via digiDuif kiest de leerkracht er soms voor om de organisatie van uitjes en excursies via digiDuif te plannen.