Schoolgids


In de schoolgids informeren wij ouders, verzorgers en belangstellenden over onze school. Deze gids is een handig document waarin uitgangspunten van onze school, informatie en afspraken terug te vinden zijn.
Voor hen die een basisschool zoeken, kan de informatie in deze gids helpen bij het maken van een keuze voor een goede basisschool. 

De schoolgids wordt ieder jaar ter instemming aan de MR voorgelegd en wordt na vaststelling op de website gepubliceerd. Wij proberen u met de schoolgids en onze website zo volledig mogelijk te informeren. Waar dat niet lukt, volgt een aanvulling via onze nieuwsbrief die wekelijks verschijnt. 

U kunt hier de schoolgids 2017-2018 downloaden.