https://www.janhekmanschool.nl/wp-content/themes/gymappstest Toelatingsbeleid vierjarige kinderen geboren tot en met 31 april 2020 | Jan Hekmanschool

Toelatingsbeleid vierjarige kinderen geboren tot en met 31 april 2020

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 Toelatingsbeleid 4-jarige leerlingen

                                

Doel

Kinderen behoren in de regel in hun eigen wijk naar school te (kunnen) gaan. We willen voorkomen dat plekken voor leerlingen uit de wijk worden ingenomen door leerlingen buiten de wijk. Kinderen krijgen daarom voorrang op de school of scholen in de eigen wijk. Kinderen van buiten de wijk plaatsen we alleen als er nog plek is. 

 

Wettelijk kader

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van een openbare of een bijzondere school verantwoordelijk voor het toelaten en verwijderen van kinderen. Het bevoegd gezag kan besluiten een leerling om een verschillende redenen niet toelaten, waaronder plaatsgebrek, schoolwijkenbeleid, evenwichtige spreiding van leerlingen en gebrek aan zorgcapaciteit. 

 

Geldigheid

Deze beschrijving van het toelatingsbeleid geldt voor kinderen die als 4-jarige voor het eerst naar de basisschool
gaan en vóór 1 mei 2020 zijn geboren.

 

Toelatingsbeleid

Procedure groep 1
Ouders kunnen hun kind vanaf 3 jaar aanmelden op de school van voorkeur.
Bij plaatsing voor groep 1 worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

  1. Als er al oudere broer of zus /zusjes op school zit, wordt het toegelaten.

  2. Als het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt, wordt het toegelaten indien het maximale aantal leerlingen voor het betreffende leerjaar nog niet is bereikt. Deze toelating gebeurt op volgorde van binnenkomst.

  3. Als leerjaar 1 van de gekozen school vol is, zoekt de school (in samenspraak met het Onderwijsloket) samen met de ouders naar een andere school, eerst binnen en vervolgens buiten het schoolkeuzegebied.

  4. Als het kind buiten het schoolkeuzegebied afkomstig is, wordt het op een plaatsingslijst gezet. Blijkt dat er op 1 januari voorafgaand aan het schooljaar plaats is op de school, dan wordt het kind alsnog toegelaten. Deze toelating gebeurt eveneens op volgorde van binnenkomst.

  5. Aanmelding is nog geen inschrijving. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor plaatsing volgens de voorrangsregels en/of omdat er plaats is, bepaalt de school in alle gevallen vooraf of er bij de aangemelde leerling sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. En zo ja, of de school deze extra ondersteuning kan bieden. De school onderzoekt dit ongeveer een half jaar voordat het kind 4 jaar wordt. Wanneer de school deze ondersteuning niet kan bieden gaat (het bestuur van) de school samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek voor het aangemelde kind.
     

Procedure overige groepen
Bij zij-instroom van oudere leerlingen spelen andere factoren een rol bij de toelating.
De toelaatbaarheid wordt niet alleen bepaald door het aantal leerlingen in de groep, maar ook door andere factoren zoals de ondersteuningsbehoefte van het kind, de groepszwaarte zoals het aantal leerlingen met extra ondersteuning, samenstelling van de groep, ervarenheid van de leerkracht. Of de leerling uit het schoolkeuzegebied afkomstig is, speelt geen rol. Het kind neemt immers toch geen plaats voor kinderen uit het eigen schoolkeuzegebied in. Dit beleid geldt niet voor de  SBO-school De Bloeiwijzer.  

 

Schoolkeuzegebieden                                         
                                                                   

Michiel de Ruyter

Roelof Venema school

Wereldschool 

Ten westen van Beneluxbaan Ten zuiden van Kalfjeslaan

Ten noorden van Graaf Albrechtlaan en Molenweg
 

Piet Hein

Brede school Rembrandt 

Mio Mondo

Ten westen van Beneluxbaan

Ten zuiden van Laan van Walcheren

Keizer Karelpark (=ten noorden van de Sportlaan) 

Ten noorden van de A9

Kindercampus King

Brede school Omnibus

De Horizon

Ten oosten van Beneluxbaan Ten noorden van A9

(=Buitenveldert, Kronenburg, Kostverloren, Bankras)

Pioniers

Willem Alexanderschool

De Cirkel

Middenhoven Waardhuizen Groenelaan

Westwijzer 

De Triangel

Karel Eykman school

Amstelland International school

Westwijk Bovenkerk
 

De Linde

Het Palet
Ten zuiden van A9

 

Jan Hekmanschool

Amstelschool

Het Kofschip

Ouderkerk aan de Amstel